Báo cáo Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng trở thành cổ đông lớn của SJ1-14/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu SJ1 đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

Cty TNHH Dau tu Song So Thuong tro thanh co dong lon nam giu tren 5% co phieu SJ1 co quyen bieu quyet dang luu hanh