Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty TNHH Di sản Hoàn Hảo
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ: 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 333.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 228.700 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 228.700 cổ phiếu (tỷ lệ 1,22%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2017 đến ngày 10/01/2018.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không thoả thuận được giá cổ phiếu

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-BC ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo-Cty TNHH Di san Hoan Hao