Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Năm tài chính 2019 (01/10/2018 – 30/09/2019) được lập ngày 06/12/2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán ngày 09/12/2019.

Download toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

SJ1-CBTT-BCTC-Hopnhat-Nam2019(da-duoc-kiem-toan)

SJ1-Giaitrinh-HN