Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2018

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018 được lập ngày 17/01/2018.

Dowload toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018 theo đường link bên dưới:

sj1-cbtt-bctchn-quy-i-nam-2018