Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán).

Download toàn văn Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

Link tải file