Báo cáo tài chính Quý 2 Hợp nhất năm 2019

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 Hợp nhất năm 2019 được lập ngày 18/04/2019.

Download toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 Hợp nhất năm 2019 theo đường link bên dưới:

SJ1-BCTC-Hopnhat-Quy2-Nam2019