Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2019 (Riêng)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 (Riêng) năm 2019 được lập ngày 18/04/2019.
Download toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 (Riêng) năm 2019 theo đường link bên dưới: