Báo cáo tài chính Quý 2/2017

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 được lập ngày 18/04/2017.

Dowload toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 theo đường link bên dưới:

sj1-bctc-quy-II-2017