Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 được lập ngày 20/10/2015.

Dowload toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 theo đường link bên dưới:

SJ1-CBTT-BCTC-Quy3-2015