Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2018 (Riêng)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 được lập ngày 17/07/2018.

Download toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 theo đường link bên dưới:

SJ1-BCTC-Quy3-Nam2018

SJ1-CV-36.2018-GiaitrinhKQHDSXKD-Quy3.2018