Báo cáo tài chính Quý 4/2017

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 được lập ngày 19/10/2017.

Dowload toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 theo đường link bên dưới:

SJ1-CBTT-Bao-cao-tai-chinh-Quy-4.2017