Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2015 được lập ngày 18/04/2016.

Download Báo cáo thường niên năm 2015 theo đường link bên dưới:

SJ1-BCTN-2015-18.04.2016