Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 được lập ngày 25/07/2014.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link sau:

Link tải file 1

Link tải file 2