Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 được lập ngày 28/01/2015.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link sau:

 

Tải file 1

Tải file 2