CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần – Ngày 07/7/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Download file đính kèm theo đường link sau:

CBTT phat hanh co phieu de tra co tuc va tang von co phan