Công bố thông tin về việc thay đổi số điện thoại và số fax của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi số điện thoại và số fax của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (theo quy định mới về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại của Bộ Thông tin và Truyền thông):

  • Số điện thoại: 028 3974 1135 – 028 3974 1136
  • Số fax           : 028 3974 1280

Download toàn văn Công văn theo đường link bên dưới:

CBTT vv thay doi so dien thoai va so fax cua Cong ty CP Nong nghiep Hung Hau