Công văn của UBCK v/v đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Công văn số 6240/UBCK-QLCB ngày 15/09/2017 của Uỷ ban Chứng khoán về việc đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36.2017/HHA/BC ngày 14/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Công văn theo đường link bên dưới:

6240UBCK-QLCB về KQ giao dịch CK SJ1-20170915