Công văn của VSD v/v thay đổi thông tin trong thông báo thực hiện quyền mua chứng khoán SJ1

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Công văn số 6800/CNVSD-ĐK ngày 25/08/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc thay đổi thông tin trong thông báo thực hiện quyền mua chứng khoán SJ1:

  • Thông tin đã thông báo: Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 10/08/2017 đến hết ngày 30/08/2017.
  • Thông tin thay đổi: Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 10/08/2017 đến hết ngày 06/09/2017.

Download toàn văn Công văn theo đường link bên dưới:

SJ1-CBTT vv thay doi thoi gian dang ky dat mua va nop tien mua co phieu SJ1