Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 11

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thông báo về việc Thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 11 ngày 22/07/2013:

CV-TB-THAY-DOI-GPDKKD-23-07-2013

 

 

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần 11 theo đường link sau:

Link tải file