Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 17

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 17 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 06/10/2016 do thay đổi vốn điều lệ.

Theo đó, kể từ ngày 06/10/2016, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu với số vốn điều lệ mới là: 104.553.710.000 đồng (Một trăm lẻ bốn tỷ năm trăm năm mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng) tương đương 10.455.371 cổ phần.

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

sj1-cbtt-giay-cndkkd-thay-doi-lan-17