Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 18

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 18 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 17/01/2017 do thay đổi người đại diện pháp luật.

Theo đó, kể từ ngày 17/01/2017, ông Từ Thanh Phụng là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

sj1-cbtt-giay-cndkkd-thay-doi-lan-18