Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 19

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 19 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 13/10/2017 do thay đổi vốn điều lệ và người đại diện pháp luật:

THÔNG TIN THAY ĐỔI TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI
Người đại diện pháp lý Từ Thanh Phụng Trần Thanh Hương
Vốn điều lệ 104.553.710.000 đồng 187.805.970.000 đồng

 

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

SJ1-Thay doi giay dang ky kinh doanh-GDKKD