Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 20

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 20 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 04/09/2018 do thay đổi vốn điều lệ như sau:

Thông tin thay đổi

Trước thay đổi Sau thay đổi
Vốn điều lệ 187.805.970.000 đồng

199.070.530.000 đồng


Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

SJ1-CBTT-Thay-doi-Giay-CNDKDN-lan20