Kết quả hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố kết quả hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Download toàn văn kết quả hồi tố theo đường link sau:

SJ1-CBTT-Ket-qua-hoi-to-BCTC-kiem-toan-nam-2015