Nghị quyết số 02.2019/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 02.2019/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

  • Thời gian: 19/01/2019.
  • Địa điểm: Khách sạn Grand Hotel Saigon – Số 8, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-02-HDQT-2019