Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 06/10/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 06/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Tô Thị Kim Thịnh.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ HDQT so 15 vv thoi nhiem Pho TGD