QĐ 877 cua HNX v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SJ1-20/10/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 877/QĐ-SGDHN ngày 20/10/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link bên dưới:

QD so 877 cua HNX vv chap thuan niem yet bo sung co phieu SJ1