Quyết định HĐQT ngày 30/06/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 04/QĐ-HĐQT và số 05/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2016 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT QD 04 va 05 HDQT