Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc thôi nhiệm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc thôi nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Dư Thiện Minh Trang.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD 01 cua HDQT vv thoi nhiem chuc vu Ke toan truong