Quyết định số 02.2019/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2019/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ2-CBTT-QD-02-HDQT-2019