Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Dư Thiện Minh Trang.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD 03 cua HDQT vv bo nhiem Pho Tong Giam doc