Quyết định số 04.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 04.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Tống Văn Tùng.

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-04-HDQT-2018