Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực đối với ông Võ Minh Khang.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD 04.2017 cua HDQT vv Thoi nhiem Pho Tong Giam doc Thuong truc