Quyết định số 05.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 05.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Huỳnh Thanh.

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-05-HDQT-2018