Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực đối với ông Trần Thanh Hương.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD 05.2017 cua HDQT vv Bo nhiem Pho Tong Giam doc Thuong truc