Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Văn Thế.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD 06.2017 cua HDQT vv Bo nhiem Pho Tong Giam doc