Quyết định số 07.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 07.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy.

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-07-HDQT-2018