Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 21/07/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 21/07/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đinh Thị Bích Hà.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD so 07 vv thoi nhiem PTGD doi voi ba Dinh Thi Bich Ha