Quyết định số 08.2018/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 08.2018/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Minh Hiếu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-08-HDQT-2018