Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 21/07/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 21/07/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Thắng.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD so 08 vv thoi nhiem PTGD doi voi ong Tran Van Thang