Quyết định số 09/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 09/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Thắng (đính kèm Phụ lục 03 bản cung cấp thông tin của ông Trần Văn Thắng).

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

qd-so-09-cua-hdqt-vv-bo-nhiem-pho-tong-giam-doc