SJ1 CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Minh Tâm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin về Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, nội dung chi tiết như sau:

Ngày 24/12/2018, ông Huỳnh Minh Tâm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 02/01/2018 vì lý do cá nhân.

Download Đơn từ nhiệm theo đường link sau:

Don tu nhiem TVBKS