SJ1 CBTT Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát của bà Huỳnh Thanh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát, nội dung chi tiết như sau:

Ngày 28/03/2018, bà Huỳnh Thanh – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 06/04/2018 vì lý do cá nhân.

Download Đơn từ nhiệm theo đường link sau:

SJ1-CBTT Don tu nhiem Truong ban Kiem soat