SJ1 Công bố thông tin Báo cáo Thường niên 2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017 được lập ngày 17/01/2018.

Download Báo cáo thường niên năm 2017 theo đường link bên dưới:

SJ1-Bao cao thuong nien 2017