SJ1 công bố thông tin và giải trình nội dung liên quan đến quyết định xử lý vi phạm về thuế và quyết định cưỡng chế nợ thuế

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin và giải trình nội dung liên quan đến quyết định xử lý vi phạm về thuế và quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Download toàn văn Biên bản họp theo đường link bên dưới:

CV giai trinh Quyet dinh xu ly cua Co quan Thue