SJ1-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-9 ngày 28/08/2018 thay đổi lần 9 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-9 ngày 28/08/2018 thay đổi lần 9 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-Giay chung nhan dang ky chung khoan lan 9