SJ1-Thông báo số 1075/TB-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung SJ1 ngày 17/09/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1075/TB-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung SJ1 ngày 17/09/2018.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-TB1075 cua HNX ve ngay giao dich dau tien cua co phieu niem yet bo sung