SJ1-Thông báo số 1089/TB-CNVSD ngày 18/07/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1089/TB-CNVSD ngày 18/07/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

TB 1089 cua VSD ve ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huu chung khoan