SJ1-Thông báo số 1406/TB-SGDHN ngày 26/10/2017 của HNX về việc thay đổi ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1406/TB-SGDHN ngày 26/10/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

  • Ngày giao dịch đã thông báo: Thứ Sáu, ngày 27/10/2017.
  • Ngày giao dịch thay đổi: sẽ thông báo sau.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-TB so 1406 cua HNX vv thay doi ngay giao dich dau tien