Thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 12

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doang Nghiệp lần thứ 12 ngày 16/10/2013 do thay đổi Người đại diện theo Pháp luật – Tổng giám đốc như sau:

 

 

 

Giay-DKKD-12-CPTS1_Page_1

Giay-DKKD-12-CPTS1_Page_2

Giay-DKKD-12-CPTS1_Page_3

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

Link tải file